Magsells חנות מקוונת

עבור גל משגר WR340 WR9A MSWGL132T

£90.00

במלאי

תיאור

WR340 INDUSTRIAL מיקרוגל מוליך גלים משגר / WR9A (MSWGL132T)

WR9A / משגר מוליך גל WR340

עבור יישומים תעשייתיים במיקרוגל

בניית אלומיניום.

כל המחירים המוצגים לכלול מע"מ שחויב בשיעור בריטניה הסטנדרטי.

יישומי חשבון סחר בברכה, אנא לחץ כאן כדי להחיל.

להוריד עותק של חוברת המוצר האחרונה שלנו אנא לחץ כאן.

ליצירת קשר עימנו על כל חלקי מיקרוגל זה או אחרים, תנורי מיקרוגל וכו ' אנא לחץ כאן.

חזרה למעלה