Wydzielać

emitechDziałalności produkcyjnej EMitech koncentrują się na dziedzinach, w których kontrola zakłócenia elektromagnetyczne jest strategiczne dla ochrony, prawidłowa analiza i opracowywanie danych, kontroli i zamknięcia skutków biologicznych.

Dzięki specjalistycznej wiedzy i uważnego badania na temat skutków wynikających z ogrzewania dielektrycznej w hiper-częstotliwościach, EMitech odgrywa ważną rolę w projektowaniu i produkcji wielomodowych komór pogłosowych być stosowane w dziedzinach sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego oraz archiwalne, rolno-spożywczego, środowisko, sanification biologiczna, sterylizacja, wysuszenie.

EMitech jest posiadaczem patentu na wszystkich tych urządzeń. "

Espar

espareseSpares jest sklep części forum. Mamy ponad pół miliona części i akcesoriów do więcej niż 500 różne marki artykułów.

Narodowe Centrum Przemysłowego Microwave Przetwarzania prowadzi badania ostrza w dziedzinie technologii mikrofalowych przemysłowych.

AMPERE

(Stowarzyszenie Microwave Power w Europie Badań i Edukacji) jest “Europejski” stowarzyszeniem non-profit poświęcony promocji mikrofalowych i technik grzewczych częstotliwości radiowych dla zastosowań naukowych i przemysłowych.

Teknik Dizayn

Założona w 1998 roku w Turcji, aby skupić się na kuchenkach mikrofalowych i systemach opartych na mikrofalach.

 

Powrót do góry